The  Morgan  Garage        

Klik her for at redigere underoverskriften.

Masters Endurance Legends 2019

2019 bilver vores debut inden for racerløb.

Masters Endurance Legends (MEL) er løb, som afholdes flere steder i Europa og i USA, og henvender sig til historiske biler, som siden 1995 og frem har deltaget eller var godkendt til deltagele i Le Mans og tilsvarende FIA udholdenheds løb.

I de næste måneder frem mod sommeren 2019, vil museets Le Mans Racer blive testet, serviceret og sikkerhedsgodkendt med henblik på at køre løb på Silverstone i England i juli måned samt SPA i Belgien i september. Det vil være Steve Hyde, som kørte bilen i Le Mans i 2002, som skal være primær kører, og et team af dygtige specialister fra England, som præparere bilen og yder den nødvendige support ved selve løbet. Jeg vil bl.a. stå for transport af bilen til og fra løbene, diverse logistik og praktiske gøremål i forbindelse med forberedelserne og løbene. 


2019 our debut in the race of racing in the museum's short history.

Masters Endurance Legends (MEL) are running in several locations across Europe and the United States and targeting historic cars that have been participating or endorsed in Le Mans and similar FIA endurance races since 1995.
For the next few months leading up to the summer of 2019, the museum's Le Mans Race car will be tested, serviced, and safety-approved to run at Silverstone in England in July and SPA in Belgium in September. It will be Steve Hyde who drove the car at Le Mans in 2002, which will be the primary driver, and a team of skilled specialists from the UK who prepare the car and provide the necessary support during the race itself. I want to responsible for transporting the car to and from the races, various logistics and practical tasks in connection with the preparations and races.


Further about the team on the link below: